• +62-21- 87906041
  • semnas.geomatika@gmail.com     sem.geomatika@big.go.id

FAQ

Makalah akan diterbitkan di Prosiding Semnas Geomatika 2018 secara online.

Pendaftaran Pemakalah dan Peserta melalui website: semnas.big.go.id/geomatika klik Register

Upload naskah melalui Online Journal System (OJS) yang beralamat di semnas.big.go.id dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai Author